Požární zabezpečení - ELEKTROSERVIS Kvěch

Požární zabezpečení

Chráníme před požáry

EPS

Elektrická požární signalizace

Systém chrání před rozšířením ohně a tím spojenými následky.

  • umožní rozpoznat začínající požár
  • upozorní na nebezpečí majitele objektu
  • v případě potřeby upozorní hasičský záchranný sbor